recherchez un mot, comme plopping :
 
1.
shuffle + shelf = seffling, when you shuffle shelfs in your brain
when you need to sort your self out, or clean your brain like a wardrobe then it's called sheffling
de LenaP 13 mai 2010