recherchez un mot, comme kappa :
 
1.
read the fucking manual fucking noob. an extension of ftfm.
Counter strike nub: how do i buy
1337 gamer: rtfmfn
de ¿tsunami! 28 mai 2007