recherchez un mot, comme blumpkin :
 
1.
Do you know what I'm saying?
Squidward: Hey Spongebob, how do you blow a bubble?
Spongebob: Like this, nahsayin'
de HOHOHOHOHOHOHOHHOOHOHOHOHO 25 mars 2011