recherchez un mot, comme muddin :
 
1.
originated from the youtube video "Gullah gullah niggas"
it means clown, fool, wack as shit, trifling,crazy,bum but also nigga
"bumass gullah gullah nigga "

"that bum a gullah gullah nigga"

"yo this sum gullah gullah shit,

this nigga straight up gullah gullah

that gullah gullah is loafin like some shit
de tsanchez 5 juillet 2009

Mots liés au gullah gullah nigga

bum clown fool nigga trifling