Top Definition
Dalawang bolang sa ilalim ng titi tinutubuan ng buhok.

Two balls under the cock where hairs grow.
Ang bayag ni Jepjep ay may malagong buhok.
de Tarzan 26 décembre 2003
Dalawang hugis itlog na nakabitin sa ilalim ng titi.

Two egg-shaped part of a male body just hang under the penis.
Napangiwi si Willy nang walang anu-ano ay pinitik ni Ric ang kanyang bayag.
de macmac 26 août 2007
filipino ( tagalog ) slang for testicles, usually refering to the two balls under the penis.
tagalog : tae ng kalabaw !!! pinakagat ni ate ang "bayag" ko sa langgam, araayy !!!

english : bull shit !!! my sister let my balls (bayag) bitten by ants, ouuuch !!!
de kikong matsing-frankie the mon 18 septembre 2010
balls ; has the nerve to screw around with anyone
Man, you think you gotz da bayag to take this seriously?
de pinay 13 juin 2004
E-mail quotidien gratuit

Entrez votre adresse e-mail ci-dessous pour recevoir notre Mot du jour gratuitement tous les matins !

Les e-mails sont envoyés par daily@urbandictionary.com. Nous ne vous enverrons jamais de spam.

×