recherchez un mot, comme sounding :
 
1.
to check out a guy package when he walks by.
Girl 1: Wow. He's hot.
Girl 2: Yeah girlfriend. Check banana.
de TonyBear 24 mai 2009

Words related to Check banana

camel balls dick hung package sex